Thursday, October 20, 2011

Thursday....Weeeh! Wish ko lang na hindi pumasok! Subukan lang ng isang employee ang mag-absent at sinisigurado na may witch-hunt para sa kanya at pagbalik sa trabaho ay haharapin na ang Corporate Inquisition, yun bang isang trial na kung saan ang lahat ng batas ay panig sa mga nakatataas. Hay! 

Tired. Exploited-kuno. At sapilitan na over-time. I wish I could love my work!

No comments:

Post a Comment

Sige, sakayan niyo ang trip ko....